Kelimelerin ne kadar güçlü olduğunu hiç düşündünüz mü?
Konfüçyüs’un da dediği gibi “Kelimelerin gücünü anlamadan insanların gücünü anlayamazsınız…” Sözler kelimeler ve cümleler araclılığı ile başka insanları etkileriz. Başlıkların ise insan zihninde etkisi kaçınılmazdır. Yaşadığımız çağda etkileyici başlıklar insanları tümüyle etkisi altına almış durumda. Ne kadar yararlı bir yazı ortaya koyulmuş olursa olsun, başlığı iyi yazılmadığı sürece insanların dikkatini çekemeyeceği açıktır.

Gerçekten başarılı ve etkileyici bir çok metin, sırf başlığa aynı özen gösterilmediği için hedef kitlesindeki insanların dikkatini çekemiyor. Etkili yazı başlıklarının yaratıcılıkla harmanlanması esastır.

Etkili bir başlığın 4 temel özelliği olmalıdır:

1) Okuyucunun dikkatini çekme
2) İlgi/Merak uyandırma
3) Okuma arsuzu uyandırma
4) Eyleme geçirme

Bir başlık oluşturulurken hedef kitlenin sosyal, psikolojik, demografik özellikleri temel alınır. “Bu Yazıyı Kim Okuyacak?” sorusunun cevabı burada verilmelidir. Başarılı, etkisi açısından sonuca ulaşmış başlıkların bir çoğu, kısa ve net ifadelerden oluşur.

Etkili başlıkları altı gruba ayırabiliriz:
1) Doğrudan mesaj veren başlıklar: Okuyucuya metnin devamını okuması durumunda elde edecekleri faydaları belirten başlıklardır.

2) Bilgi veren başlıklar: Metin ile ilgili somut bilgilendirme yapan, bir yeniliği, bir ürün özelliğini ortaya koyan başlıklardır.

3) Emir verici başlıklar: Hedef kitle üzerinde psikolojik yolları kullanarak tutum gerçekleştirmeyi amaçlayan başlıklardır.

4) Soru başlıkları: Hedef kitlenin ilgisini cevabı bulmaya sevk ederek sonuca ulaşmaya çalışan başlıklardır. Metnin devamını da bu şekilde okutmayı amaçlar. Özellikle de sosyal medya’da çok ilgi çeken başlık türüdür.

5) Meraklandırıcı ya da kışkırtıcı başlıklar: metin ile ilgili somut bilgilendirme yapmayan, ancak bu bilgileri içeren metni okutmayı amaçlayan yapılardır.

6) Seçici hedef kitle başlıkları: Metni okuması hedeflenen hedef kitleye hitap eden başlıklardır. Bu tür yapılarda, söz konusu hedef kitleden doğrudan bahsedildiği gibi, metnin okunması durumunda çözdüğü problem veya vaatten de bahsedilebilir.

Başlığın üzerinde düşünülmesi ve özenle yazılması onu daha güçlü kılacaktır.
Başlık yazarken çok kullanılmış klişe ifadelerden kaçınılmalıdır. Başlıklarda yanlış anlaşılmalardan kaçınmak ve etkililiği artırmak için olumlu ifadeler tercih edilmelidir. Biraz klişe gibi dursa da tüm klişeler arasında en çok işe yarayan anahtar kelime yeni olduğunun vurgulanmasıdır. Bununla alakalı olarak başlıklarda şimdi, kolay, bedava, son fırsat, acele edin gibi anahtar kelimeler etkisi kanıtlanmış kelimelerdendir.

Noktalama işaretleri de başlığın gücünü artırabilir. Tırnak içine alınan ifadelerin ya da ünlem kullanımlarının başlığın gücünü artırdığı bilinmektedir.

Etkili bir başlık yazmak okuyucuyu yazının içine çeker ama doyurucu olmayan bir yazı ilginin dağılmasına neden olacaktır. Bir sonraki yazımda yazmanın öldürücü vuruşu yapacağı en kıymetli alan olan yaratıcı metin yazmayı konu edineceğim.

Peki sizin okuyucu olarak başlıklarını beğendiğiniz yazılar hangileri? 

Yorumunuzu İletin